VI VÆRDSÆTTER DIN TILLID

Corprate.io CVR nr. 40329099 (herefter kaldet ‘CORPRATE’) har vedtaget denne persondatapolitik, der gælder for virksomheden som helhed i forbindelse med behandlingen af persondata.

Persondatapolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan CORPRATE behandler persondata om brugere af vores hjemmeside, rating platform, vores partnere, leverandører og andre parter, hvis persondata CORPRATE håndterer.

CORPRATE bruger cookies til at drive virksomhedens hjemmeside. Vi henviser til cookiepolitikken på vores hjemmeside www.corprate.io

CORPRATE er dataansvarlig, når vi behandler persondata, som vi modtager, om dig. Venligst kontakt os på nedenstående adresse.

Corprate.io
Vermundsgade 38 E
2100 Copenhagen Ø

M: datapolicy@corprate.io

Vores hjemmeside giver nuværende og tidligere jobsøgende muligheden for at rate headhunters og arbejdsgivers rekrutteringsprocessor. Vi giver også de anmeldte virksomheder mulighed for at svare på ratings.

Alle ratings og svar vil blive gennemgået og kvalitetssikret af os, før de offentliggøres på vores hjemmeside. På den måde sikrer vi os, at hverken ratings eller svar indeholder følsomme oplysninger og at vores retningslinjer for objektivitet og sprogbrug overholdes.

Alle ratings er anonyme med undtagelse af navnet på virksomheden, som brugeren rater. Når du rater en virksomhed på vores hjemmeside, vil du forblive anonym, når ratingen er offentliggjort.

Behandling af personoplysninger for private brugere af vores rating platform:
Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig, indsamler og behandler vi de personoplysninger, som er nødvendige for at du kan rate en rekrutteringsproces. Vi indsamler oplysninger om dit navn, kontaktoplysninger og informationen du giver i din rating af en specifik virksomhed, eller giver os direkte som en del af vores behandling af ratingen, som du ønsker at offentliggøre. Vi ønsker at blive set som en seriøs rating platform, og det kræver, at vi sikrer, at offentliggjorte ratings er troværdige.

Herudover indsamler vi de oplysninger, som du har samtykket til, at vi må indsamle. Dit samtykke overfor Corprate.io omfatter samtykke til, at Corprate.io må bruge dine data til at udarbejde statistikker med henblik på videresalg til tredjeparter. I forbindelse med udarbejdelse og salg af statistikker, vil der ikke ske videregivelse af dit navn og kontaktoplysninger. De oplysninger, der bruges til udarbejdelse af statistikker, er alder, landsdel, køn og andre oplysninger relateret til den ratede rekrutteringsproces.

Du bedes undgå at inkludere personfølsomme oplysninger i din rating – både personfølsomme oplysninger om dig og om andre. Ratings som indeholder personfølsomme oplysninger eller er faktuelt forkerte eller stødende omkring et individ vil ikke blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi har en nultolerancepolitik for chikane, upassende sprogbrug og mobning.

Vi er dataansvarlige i behandlingen af din persondata. Det betyder, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, som du har i henhold til den danske lov om behandling af persondata (Se information i afsnittet “Dine rettigheder”).

Indsamlingen af data sker ved brug af en chatbot via Facebook Messenger. Hvis du ikke har en Facebook Messenger profil kan du gøre brug af en gæstebruger. Når du fortsætter som gæst accepterer du Facebooks vilkår: facebook.com/terms/. Du kan læse mere om, hvordan Facebook indsamler, bruger og deler dine data i Facebooks datapolitik: facebook.com/privacy/explanation/, og hvordan Facebook bruger Cookies og lignende teknologier i Facebooks politik om cookies: facebook.com/policies/cookies/

Der er indgået en aftale mellem os og Facebook om delt dataansvar, hvor Facebook har påtaget sig ansvaret for opfyldelse af dine rettigheder – herunder sletning – efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) i forhold til deres indsamling og brug af dine oplysninger. Det fremgår af linket ovenfor, hvordan du udøver dine rettigheder i forhold til Facebook.

Behandling af personoplysninger for dig som bruger af vores hjemmeside på vegne af en virksomhed:
Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig, indsamler og behandler vi kun personoplysninger som er nødvendige for at du kan registrere dig hos os, og svare på en anmeldelse fra en bruger på vegne af din arbejdsgiver.

Vi vurderer, om der er grundlag for at indsamle og behandle personoplysninger, hvilke personoplysninger som er nødvendige og relevante, og hvor længe personoplysningerne skal opbevares.

Vi indsamler oplysninger om dit navn, professionelle kontaktoplysninger og dit personlige LinkedIn ID, og informationen du giver i et svar til en rating, eller giver os direkte som en del af vores behandling af svaret, som du ønsker at offentliggøre. Vi bruger dit LinkedIn ID til at bekræfte din identitet. Vi ønsker at blive set som en seriøs anmeldelsesplatform, og det kræver, at vi sikrer, at det kun er mennesker, som er ansat hos den anmeldte virksomhed, der har mulighed for at svare på ratingen.

Svar som indeholder personfølsomme oplysninger eller er faktuelt forkerte eller stødende omkring et individ vil ikke blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi har en nultolerancepolitik for chikane, upassende sprogbrug og mobning.

Vi er dataansvarlige i behandlingen af din persondata. Det betyder, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, som du har i henhold til den danske lov om behandling af persondata (Se information i afsnittet “Dine rettigheder”).

Behandling af personoplysninger om andre parter:
Da vi udbyder en platform, hvor privatpersoner har mulighed for at rate en rekrutteringsproces hos en arbejdsgiver eller rekrutteringsbureau, vil der være situationer, hvor vi håndterer persondata om andre parter til vores eget formål f.eks. medarbejdere, der arbejder for vores partnere, parter i aftaler og andre relevante parter. I disse situationer vil vi også være dataansvarlige.

Det betyder, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, som du har i henhold til den danske lov om behandling af persondata (Se information i afsnittet “Dine rettigheder”).

Vi anvender de persondata, som er nødvendige og relevante for opretholdelse af vores rating platform for nuværende og tidligere jobsøgende. Herudover behandler vi de persondata, som vi har samtykke til at behandle.

Vi videregiver ikke dine persondata uden et lovligt grundlag:
Vi benytter eksterne leverandører, som vi har indgået databehandleraftaler med. Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine persondata til tredjepart.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata:
Hvis vi opdager at persondata ikke længere er relevant eller forkerte, sletter eller retter vi den.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige:
Vi sletter dine persondata, hvis du beder os om det. Men din rating vil som udgangspunkt ikke blive slettet, da den ikke indeholder oplysninger, der kan henføres til dig, når dine øvrige oplysninger er slettet og derfor er fuldt anonym.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed:
Vi har vedtaget en række organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre de persondata, som vi behandler. Det betyder, at vi har interne instruktioner på plads i henhold til behandling af data, digital beskyttelse i form af antivirusprogrammer, firewalls og spamfiltre, samt procedurer for kontrol af beskyttelse af persondata.

Det betyder, at vi har et begrænset antal af mennesker, som har adgang til dine data. Vi har indgået en databehandleraftale med firmaer som behandler data for os, så vi sikrer at de beskytter personoplysningerne, som vi betror dem med.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for krænkelse af dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet.

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til os.

Ret til at se dine data (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række andre data.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få forkerte persondata om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få data om dig selv slettet inden standarddatoen for sletning.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage:
Når vores behandling af persondata hviler på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine persondata på grundlag af dit tidligere meddelte samtykke frem til datoen for din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det derfor kun gælde fra den pågældende dato.

Ret til begrænsning af behandling:
Under visse omstændigheder har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, vil vi kun i fremtiden have tilladelse til at behandle data – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller for at fastslå, påberåbe eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse:
Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine data med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet:
Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine persondata i en struktureret, standardiseret og et maskinelæsbart format, og til at overføre disse persondata fra en databehandler til en anden uden hindring.

Du har ret til at indsende en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden hvorpå, vi behandler dine persondata. Kontaktinformation til Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk

Se mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning på for de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk