Generelle vilkår for brug

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på datatilsynet.dk
Du finder vores persondatapolitik her.

Corprate.io’s behandling af personoplysninger om brugere, der har oprettet en profil for at svare på en rating på vegne af en arbejdsgiver.

Corprate.io, CVR-nr. 40329099, er dataansvarlig og behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, som fastsat af EU og nationale myndigheder.

Når du opretter en brugerprofil, indsamler Corprate.io følgende data om dig: navn, kontaktoplysninger, LinkedIn-ID til verifikation af din identitet og oplysninger, samt de oplysninger, som du i øvrigt afgiver i forbindelse med din besvarelse af en anmeldelse og evt. korrespondance med Corprate.io.

Formålet med indsamlingen er håndtering af den besvarelse, du ønsker at afgive på vegne af den virksomhed, du er ansat i, og som har fået en eller flere anmeldelser på vores platform. Herudover er det muligt at oprette sig som virksomhedsbruger for at være en del af platformen.

Hvis du opretter en sådan profil, bruger vi dine data med det formål at give dig adgang til platformen.

Ratings og besvarelserne må ikke indeholde følsomme persondata, og du skal undlade at sende følsomme personoplysninger til Corprate.io.

Grundlaget for Corprate.io’s behandling af dine oplysninger er den aftale, du indgår med os på vegne af den virksomhed, du repræsenterer. Din oprettelse af en bruger og anmodning om indlevering af en besvarelse udgør aftalen.

Vores behandling af dine oplysninger kan dog også bero på vores legitime interesser i forbindelse med driften af anmelderplatformen.

Corprate.io gemmer dine data hos eksterne leverandører, som vi har indgået databehandleraftaler med.

Corprate.io gemmer dine data, indtil du beder os om at slette dem. Når dit svar er klar til offentliggørelse, vil dette være anonymt, så kun arbejdsgiverens navn er synligt. Dette betyder, at rating-teksten ikke indeholder personlige data.

Corprate.io gemmer dine data hos eksterne leverandører, som vi har indgået databehandleraftaler med.

Corprate.io gemmer dine data, indtil du beder os om at slette dem. Din besvarelse vil du dog ikke kunne kræves slettet, dels da den efter sletning af din brugerprofil er fuldt anonym, og dels da den virksomhed, du repræsenterede ved afgivelse af besvarelsen, har en interesse i at bevare den.

Hvis vi har mistanke om, at vi har fået en falsk rating, hvad gør vi så?

Vi har en proces for hvilke tiltag, vi skal foretage, hvis en virksomhed ”flagger” en rating til at være falsk. Den er indsat forneden:

  1. Corprate.io kontakter kandidaten, som har lavet en rating via e-mail.
  2. Corprate.io vil kontakte kandidaten 3 gange inden for 48 timer, og hvis der ikke kommer respons, vil Corprate.io fjerne ratingen for altid.
  3. Hvis Corprate.io modtager et svar, vil vi spørge efter dokumentation på, at kandidaten har været i rekrutteringsproces med den pågældende virksomhed.
  4. Når dokumentationen er modtaget, vil Corprate.io bekræfte over for virksomheden, hvorvidt ratingen er sand eller falsk.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på datatilsynet.dk.
Du finder vores persondatapolitik her.

Kontaktperson hos Corprate.io
Hvis du har spørgsmål til Corprate.io’s håndtering af dine personoplysninger eller ønsker at udøve rettigheder nævnt ovenfor, kan du kontakte den ansvarlige for håndtering af personoplysninger ved at skrive til datapolicy@corprate.io eller gennem vores kontaktformular.